• (+62-21) 83708748
  • (+62-21) 83708749

ASSOCIATES

M. Y. Syamsuddin, S.H. (Senior Associate)
Tjok Agung Candra Aditya, S.H., M.H.. (Senior Associate)
Taufik Hidayat, S.H., LL.M (Senior Associate)
Yudha Satria Utama, S.H., M.H.
Rizkyamanda Rana, S.H., M.H.